ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Πόσα χρόνια λειτουργεί η εταιρία «Ηλιάδης»;
Η εταιρεία προκατασκευασμένα σπίτια «Ηλιάδης», ξεκίνησε το 1973 από τον Ηλιάδη Κωνσταντίνο με έδρα την Ανατολική Θεσ/νίκη. Σήμερα έχοντας κάνει κατασκευές σε πολλά μέρη της Ελλάδας, συνεχίζει την καλή παράδοση προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες.
2.Οι προκατασκευασμένες κατοικίες «Ηλιάδη» πληρούν της προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων);
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένης κατοικίας» που υλοποιήθηκε από το εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., διερευνήθηκε η ενεργειακή απόδοση των προκατασκευασμένων κτιρίων, προτάθηκαν λύσεις για την βελτιστοποίηση τους και με βάση αυτών, τα κτίρια της εταιρίας «Ηλιάδης » πληρούν όλες της προδιαγραφές του Κανονισμόυ Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, με εξαιρετική συμπεριφορά κτιριακού κελύφους που σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδηγεί σε κατασκευές με ενεργειακή κατάταξη κατ’ ελάχιστον Α σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
3.Μπορώ να επιλέξω ότι σχέδιο θέλω;
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι επιλογή του πελάτη (δεν υπάρχει καμία τυποποίηση), σύμφωνα πάντα με τους όρους δόμησης της εκάστοτε περιοχής, στην οποία πρόκειται να μεταφερθεί η κατοικία.
4.Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου υπάρχει επίβλεψη από Μηχανικό;
Το γραφείο μας απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς, οι οποίοι επιβλέπουν το έργο σε όλες τις κατασκευαστικές φάσεις του, από την δημιουργία του μεταλλικού σκελετού και την μόνωση του, η οποία γίνεται στην έδρα της εταιρίας καθώς και τις υπόλοιπες επιμέρους εργασίες οι οποίες ολοκληρώνονται στον χώρο του ιδιοκτήτη.
5.Πόσο είναι το ΙΚΑ (οικοδομικά ένσημα) στις προκατασκευασμένες κατοικίες;
Τα ένσημα που προκύπτουν από την οικοδομική άδεια υπολογίζονται βάση του Πίνακα 2, πιο αναλυτικά οι υπόγειοι χώροι έχουν συντελεστή 0,81, οι ημ. χώροι 0,39, κύριοι χώροι 0,54 και ο ακάλυπτος χώρος με 0,06. Οι συντελεστές αυτοί πολλαπλασιάζονται με τα τετραγωνικά της κατοικίας και το σύνολο των αποτελεσμάτων στο άθροισμα τους, καθορίζει των αριθμό των ενσήμων που πρέπει να καταβληθούν στο ΙΚΑ.
6.Πως μπορώ να επιλέξω τον εξοπλισμό του σπιτιού;
Η εταιρία μας συνεργάζεται με διάφορες εταιρίες πλακιδίων και ειδών υγιεινής, κουφωμάτων και κουζίνας, όπου ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να πάει να δει και να επιλέξει τον εξοπλισμό του σπιτιού του.
7.Υποστηρίζεται από εξειδικευμένο συνεργείο κάθε τμήμα εργασιών του σπιτιού;
Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία για κάθε τμήμα εργασιών του σπιτιού, τα οποία φέρουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά εξειδίκευσης. Σε συνδυασμό με την μακρόχρονη συνεργασία με την εταιρία και την οργάνωση της, ανταποκρίνονται στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.
8.Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος κατασκευής της κατοικίας;
Η εταιρία «Ηλιάδης» αναφέρεται κατεξοχήν σε μόνιμες κατοικίες, με συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής, βάση πιστοποιητικών την οποία ακολουθούν.
9.Υπάρχει διαφορά στο κοστολόγιο μεταξύ της συμβατικής και της προκατασκευασμένης κατοικίας;
Η εταιρία μας παρέχει ποιοτική κατασκευή σε συνδυασμό με το ελεγχόμενο κόστος, το οποίο καθορίζεται από την αρχή με συμφωνητικό. Το κόστος της κατασκευής είναι μειωμένο σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, διαφορά η οποία αυξάνεται όσο μεγαλύτερη σε τετραγωνικά είναι η κατασκευή.
10.Για ποιο λόγο να επιλέξω μια προκατασκευασμένη κατοικία;
Η εταιρία «Ηλιάδης » εγγυάται για τις κατασκευές της, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αρχιτεκτονικού – βιοκλιματικού σχεδιασμού, ταχύτητα παραγωγής και ανέγερσης, ελεγχόμενο και μειωμένο κοστολόγιο σε σχέση με την συμβατική κατασκευή, πλήρη αντισεισμικότητα, υψηλό βαθμό θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον, συνεχής παρακολούθηση του έργου από έμπειρους μηχανικούς. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν οι αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις όπως: ενεργειακής κατάταξη κατ’ ελάχιστον Α σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) από το πανεπιστήμιο Α.Π.Θ, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και βεβαίωση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που χαρακτηρίζει την κατασκευή μόνιμου χαρακτήρα.
11.Μπορείτε να αναλάβετε εξολοκλήρου το έργο;
Με την συνέπεια και την οργάνωση της εταιρίας μας, καθώς και με τους έμπειρους Μηχανικούς που την απαρτίζουν, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στην κατασκευή του έργου από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, την κατασκευή της θεμελίωσης, καθώς και την μεταφορά – ολοκλήρωση της προκατασκευασμένης κατοικίας. Βέβαια σημαντικό ρόλο, όλων των προαναφερομένων, αποτελεί ο παράγοντας της απόστασης.
12.Μπορώ να σχεδιάσω μια βιοκλιματική κατοικία;
Τα προκατασκευασμένα σπίτια «Ηλιάδης » παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, η οποία μελετήθηκε μέσω του ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε με το Πανεπιστήμιο Α.Π.Θ και πιστοποιήθηκαν με ενεργειακή κατάταξη κατ’ ελάχιστον Α. Παράλληλα τα προκατασκευασμένα σπίτια της εταιρίας μας μελετώνται με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες τους με την κατανάλωση της ελάχιστης δυνατής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό.
13.Γιατί να προτιμήσω τον Heraklith από κάποιο άλλο μονωτικό υλικό;
Ο Heraklith είναι μία άκαυστη (λόγω ορυκτοποίησης του ξύλου με το τσιμέντο), ελαφρά δομική πλάκα ξυλόμαλου με συνδετική ύλη τσιμέντου υψηλής αντοχής. Είναι οικολογικό υλικό, χωρίς χημικά πρόσμικτα, με απεριόριστη διάρκεια ζωής και δεν προσβάλλεται από μύκητες και μικροοργανισμούς. Άλλα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι η μεγάλη αντοχή στην θραύση και την συμπίεση, η θερμομόνωση, ηχομόνωση / ηχοαπορρόφηση, δεν επηρεάζεται από την υγρασία και έχει εξαιρετική πρόσφυση με το σκυρόδεμα και τα επιχρίσματα.
14.Χρειάζεται οικοδομική άδεια για να ανεγείρω μια προκατασκευασμένη κατοικία;
Η οικοδομική άδεια είναι απαραίτητη για την ανέγερση μιας προκατασκευασμένης κατοικίας. Ισχύει η ίδια νομοθεσία όπως στην περίπτωση της συμβατικής κατασκευής.
15.Παίζει σημαντικό ρόλο το πάχος του τοιχίου ή η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των υλικών;
Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των υλικών, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την κατασκευή μιας σωστά θερμομονωμένης κατοικίας. Η εταιρία «Ηλιάδης » χρησιμοποίει συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής με συνδυασμό μονωτικών υλικών για τον οποίο υπάρχει βεβαίωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ενεργειακής κατάταξη κατ’ ελάχιστον Α σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Βάση της συγκεκριμένης νομοθεσίας η χώρα μας έχει χωριστεί σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, με διαφορετικές απατήσεις θερμικής επάρκειας κτιριακού κελύφους ανάλογα στην κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει. Απόρροια όλων αυτών είναι και το πάχος του τοιχίου της κατασκευής σε συνδυασμό με το μονωτικό χρήσης.
16.Μπορώ να πάρω δάνειο για προκατασκευασμένη κατοικία και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Η δανειοδότηση γίνετε κανονικά στην περίπτωση της προκατασκευής, με απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις της εταιρίας μας (βλ. ερώτηση 10).
Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται είναι:

Α. Οικονομική Προέγκριση
Αστυνομική ταυτότητα.
Εκκαθαριστικό σημείωμα ή δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.
Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή απόδειξη μισθοδοσίας/σύνταξης του τελευταίου μήνα για μισθωτούς/συνταξιούχους.
Σε περίπτωση ύπαρξης δανείου και σε άλλη Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής ενημερότητας του δανείου.
Β. Οριστική Έγκριση
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (φωτοαντίγραφο).
Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο ή Κτηματογραφικό απόσπασμα.
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης/αποπεράτωσης/επισκευής με πιστοποίηση προόδου εργασιών στο προσημειούμενο ακίνητο, προσκόμιση Προϋπολογισμού Εργασιών από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα.
Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με τα παρακάτω σχέδια (φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία):
Α) Τοπογραφικό διάγραμμα.
Β) Διάγραμμα κάλυψης.
Γ) Κατόψεις.

17.Πόσο χρόνο ζωής έχει η προκατασκευασμένη κατοικία;
Οι προκατασκευασμένες κατοικίες της εταιρίας «Ηλιάδης» αποτελούν μόνιμες κατοικίες, με συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής, πιστοποιημένο με τις ανάλογες βεβαίωσης – πιστοποιητικά όπως: ενεργειακής κατάταξη κατ’ ελάχιστον Α σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) από το πανεπιστήμιο Α.Π.Θ, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και βεβαίωση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που χαρακτηρίζει την κατασκευή μόνιμου χαρακτήρα. Ο χρόνος ζωής της προκατασκευασμένης κατοικίας δεν διαφέρει από την συμβατική, ισχύει η ίδια νομοθεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και γίνετε πλήρη μελέτη ξεχωριστά για κάθε κατοικία και υποβολή φακέλου στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
18. Ποια είναι η συμπεριφορά του κτιρίου στον σεισμό και στη φωτιά;
Οι προκατασκευασμένες κατοικίες της εταιρίας μας λόγω του μεταλλικού σκελετού τους ( φέροντα οργανισμό) έχουν άριστη συμπεριφορά στον σεισμό, όσον αφορά την φωτιά, ο heraklith (άκαυστη δομική πλάκα) ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά και εσωτερικά του φέροντα οργανισμού, μην αφήνοντας τον πουθενά εκτεθειμένο, προστατεύει την κατασκευή από την φωτιά. Επίσης όλα τα μεταλλικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού επικαλύπτονται με πυροπραστευτική βαφή.
19.Η εταιρία «Ηλιάδης» παρέχει after sale service;
Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του κάθε μας έργου, δεν σταματάει το ενδιαφέρον της εταιρίας, για την κατοικία καθώς και για τον ιδιοκτήτη της. Στο πλαίσιο του after sale service, σε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, τεχνικός της εταιρίας μας επισκέπτεται την κατοικία και φροντίζει για την σωστή λειτουργία της.
20.Πόσο εύκολα μπορώ να παρέμβω στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση;
Όλα τα καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τοποθετούνται μέσα σε Betosol σωλήνα, τόσο για την ασφάλεια των καλωδίων αλλά και για την εύκολη παρέμβαση στην εγκατάσταση του σπιτιού. Διοχετεύονται από τις τοιχοποιίες και συγκεντρώνονται στην στέγη. Η πρόσβαση στην στέγη γίνετε μέσω καταπακτής (τοποθετείται συνήθως σε αποθήκη ή στο λουτρό).
21.Τι συντήρηση χρειάζεται η προκατασκευή;
Η προκατασκευή στην συντήρηση της, δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση – ιδιαιτερότητα σε σχέση με την συμβατική κατασκευή. Με την σωστή χρήση των πιστοποιημένων υλικών που χρησιμοποιεί η εταιρία μας σε όλες τις κατασκευαστικές φάσεις, καθώς και η συνεχής έρευνα σε καινούρια υλικά, δίνουν στην προκατασκευασμένη κατοικία το προβάδισμα έναντι των συμβατικών κατασκευών σε ότι αφορά τον χρόνο συντήρησης της.

5 Σχόλια Σχολιάστε

 1. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ

  26/07/2012 at 12:26

  εχω πολλες ακομη αποριες,,,,

  1
 2. iliadis

  19/10/2012 at 15:36

  Καλησπέρα σας!

  Πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα που φαίνονται στην καρτέλα επικοινωνίας.

  2
 3. aggelina

  24/10/2012 at 11:07

  εχω ενα αγροτεμαχιο στην Νικητη χαλ/δικης 1780μ. εφαπτομενο στην εθνικη οδο Θεσ/νικης -Χαλκιδικης το οποιο χτιζει 5′ απο την θαλασσα με ελαιοδεντρα και το ανταλλασω με προκατ που θελω να τοποθετησω σε αλλο οικοπεδο μου στην Νικητη .Εαν θα σας ενδιεφερε μια τετοια ανταλλαγη επικοινωνηστε μαζι μου 6982890810
  ευχαριστω Αγγελινα

  3
 4. Αποστόλης

  11/11/2012 at 09:24

  Έχω ένα οικόπεδο σε οικισμό στα Γρεβενά( σε χωριό). Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 750 μ2 και το προκάτ σπίτι το οποίο θέλω να χτίσω είναι 80 μ2. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό 0,54*80= 43 ένσημα θέλω για το σπίτι και 0,06*(750-80)=40 ένσημα για τον ακάλυπτο χώρο τα οποία μου φαίνονται υπερβολικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έτσι υπολογίζονται ή αν ισχύει κάτι διαφορετικό; Ευχαριστώ.

  4
 5. δημοθοδωρου εφη

  23/01/2013 at 18:35

  παρακαλω οπως μου στειλετε προσφορα για σπιτι 100τμ στην κρητη κ αν κανετε διακανονισμο.ευχαριστω θερμα

  5

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>