T

2310 465690

M

il-house@otenet.gr

Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ

Συμμετοχή του κύριου Ηλιάδη Θεόδωρου στην συγγραφή του άρθρου με τίτλο ‘’Dynamic Performance Analysis by Laboratory Tests of a Sustainable Prefabricated Composite Structural Wall System’’ ‘’ Ανάλυση δυναμικής απόδοσης μέσω εργαστηριακών δοκιμών ενός ανθεκτικού προκατασκευασμένου συστήματος σύνθετων δομικών τoιχίων’’. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του Energies 2022 στο MDPI που είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο τον Μάιο του 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πειραματικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη σεισμική απόκριση ενός νέου μοντέλου ενός προκατασκευασμένου πλαισίου από χαλύβδινο πάνελ σκυροδέματος με πλήρωση από χάλυβα (PCSP-ISF), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το προκατασκευασμένο πάνελ οπλισμένου σκυροδέματος (PCSP) είναι ένα δομικό πάνελ με πλήρωση που συνδέεται στα υποστυλώματα του χαλύβδινου πλαισίου μέσω βιδωτών συνδέσεων, παρέχοντας πρόσβαση για εύκολη συναρμολόγηση και συντήρηση. Η βασική ιδέα αυτού του νέου συστήματος βέλτιστου ελέγχου είναι η αύξηση της ευρωστίας του χαλύβδινου πλαισίου υπό σεισμική δράση και η μείωση του βάρους των χρησιμοποιούμενων δομικών χαλύβδινων μελών του πλαισίου. Επιλέχθηκαν οι κοχλιωτές συνδέσεις καθώς είναι πιο κατάλληλες για εύκολη προκατασκευή, συντήρηση και βιωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το σύστημα PCSP-ISF αναπτύσσει έναν μηχανισμό αντίστασης ο οποίος είναι πολύπλοκος και εξαρτάται άμεσα από τα στοιχεία που το αποτελούν, τα οποία είναι το σύνθετο σύστημα τοίχων PCSP-ISF και οι συνδέσεις που είναι βιδωτές με το χαλύβδινο πλαίσιο του κτιρίου. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφής προοπτική της δομικής του απόδοσης, η πειραματική δράση περιελάμβανε δοκιμές σε δοκίμια των στοιχείων του συστήματος, παρέχοντας τις μονοτονικές και κυκλικές συμπεριφορές χωρίς εξέταση, μαζί με τους τρόπους αστοχίας για κάθε κρίσιμη περίπτωση. Στην ενότητα 2 περιγράφονται οι κύριες αρχές και τα κρίσιμα ζητήματα που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάπτυξη της δομικής έννοιας του εξεταζόμενου συστήματος PCSP-ISF στην παρούσα μελέτη. Με στόχο τον προσδιορισμό της δομικής συμπεριφοράς του PCSP, η ενότητα 3 παρουσιάζει μια σειρά δοκιμών των δοκιμίων PCSP υπό διάφορες συνθήκες φόρτισης και οριακές συνθήκες. Στην ενότητα 4 αναλύεται η υστερητική συμπεριφορά δύο χαρακτηριστικών δοκιμίων χαλύβδινων βιδωτών συνδέσμων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του εξωτερικού χαλύβδινου πλαισίου με το εσωτερικό σύστημα PCSP, με διαφορετικές διατάξεις βιδών. Στην ενότητα 5 αξιολογείται η σεισμική απόκριση ενός μοντέλου PCSP-ISF πλήρους κλίμακας που υποβάλλεται σε επίπεδη κυκλική φόρτιση όσον αφορά την απόκριση φορτίου-μετατόπισης, τον λόγο πλαστιμότητας και τον ισοδύναμο λόγο ιξώδους απόσβεσης με υποβάθμιση της δυσκαμψίας. Στο τμήμα 6, χρησιμοποιήθηκε μια θεωρητική προσέγγιση για την αξιολόγηση της διατμητικής ικανότητας του PCSP-ISF, επεκτείνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα για διάφορες αριθμητικές και πειραματικές ερευνητικές περιπτώσεις. Τέλος, στο τμήμα 7 συνοψίζονται τα συμπεράσματα σχετικά με τη δομική απόδοση του συστήματος και τη συνέχιση της έρευνας αυτής στο μέλλον.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ